موسسه فن آوران نوین تهران

اجرای موفق دوره آموزش کفپوش های سه بعدی 

هشتمین دوره کارگاهی کفپوش های سه بعدی روز جمعه در موسسه فن آوران نوین تهران با موفقیت برگزار گردید. دوره بعدی این کارگاه  تشکیل میگردد علامندان به شرکت در دوره می توانند با شماره تماسهای موسسه فن آوران نوین تهران که در صفحه ارتباط با ما قرار داده شده است تماس حاصل نموده و از نحوه پیش ثبت نام دوره اطلاع کسب کنند.