موسسه فن آوران نوین تهران

دوره کارگاهی آموزشی کفپوش های 3 بعدی ا بهمن

دوره کارگاهی کفپوش های سه بعدی روز جمعه در محل موسسه فن آوران تهران با موفقیت برگزار گردید. دوره بعدی این کارگاه  تشکیل میگردد علامندان به شرکت در دوره  می توانند با شماره تماسهای موسسه فن آوران تهران که در صفحه ارتباط با ما قرار داده شده است تماس حاصل نموده و  از نحوه پیش ثبت نام دوره اطلاع کسب کنند.