وب سایت مجتمع فنی تهران نمایندگی شمال غرب به صورت آزمایشی راه اندازی شد و به زودی نسخه کامل و به روز سایت در دسترس بازدید کنندگان عزیز قرار خواهد گرفت.